Úmysl papeže Za mučedníky dneška

Modleme se, aby ti, kteří v různých částech světa pro evangelium riskují své životy, byli pro církev zdrojem odvahy a misijního zápalu.

Národní úmysl Za kajícníky

Modleme se, aby ti, kdo dosud odkládali svátost smíření, nalezli cestu k setkání s milosrdným Kristem.

Farní úmysl

Aby prožívání doby postní s postní almužnou prohloubilo víru farníků.