Březen 2024

Úmysl papeže Za mučedníky dneška Modleme se, aby ti, kteří v různých částech světa pro evangelium riskují své životy, byli pro církev zdrojem odvahy a misijního zápalu. Národní úmysl Za kajícníky Modleme…

Read more

Modlitby matek

Modlitby matek Na setkání používáme malý stůl, kam pokládáme: KŘÍŽ, SVÍČKU, BIBLI, malý košík Vždy se modlíme: (dle brožurky, které nám hnutí poskytlo) 1. aby Duch svatý vedl naše setkání2.…

Read more

5. týden velikonoční B

Milé sestry a bratři v Kristu! V tomto týdnu vstupujeme do „mariánského měsíce“ v právě probíhající radostné velikonoční době. Uvědomme si tedy účast Panny Marie na velikonočním tajemství a na letniční události. Letnice…

Read more

5. týden velikonoční B

    Neděle 28. dubna 5.neděle velikonoční v 8.00  Velká Losenice – za farníky v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka a Jiřinu Ondráčkovy,Marii Zychovou a  rodinu Smíškovu v 11.00 Velká …

Read more

4. týden velikonoční B

Milé sestry a bratři v Kristu ! Mnoho lidí v dnešní době touží po samostatnosti a svobodě. Nechtějí být „jako ovce“ poslouchající pastýře. Jen ten, kdo zná Pastýře, touží po tom,…

Read more

4. týden velikonoční B

Neděle 21. dubna 4. neděle velikonoční v 8.00  Velká Losenice – za farníky v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii a Václava Krčálovy a strýce Václava v 11.00 Velká  Losenice –…

Read more

3. týden velikonoční B

Kristus, původce života, najednou stojí uprostřed apoštolů, přeje a přináší jim pokoj. Pokoj, vycházející z toho, že všechno, byť i lidsky nepochopitelné, dostává v Kristu a s Kristem smysl. Pozemskou budoucnost máme přijímat…

Read more

3. týden velikonoční B

Neděle 14. dubna 3.neděle velikonoční v 8.00  Velká Losenice – za rodiny Pibilovy, Hejnovy,Zachovy, Burešovy v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Bruknerovu v 11.00 Sázava – za  Jaroslava Jaroše a…

Read more

2. týden velikonoční B

Milé sestry a bratři v Kristu! Všichni se jednomyslně shromažďovali v Šalamounově podloubí. Z ostatních se k nim nikdo neodvážil připojit, ale lidé o nich mluvili s velkou úctou. To jsou slova dnešního 1. čtení.…

Read more