7. týden velikonoční B

Neděle                            12. května                    7.neděle velikonoční v 8.00  Sázava   – za farníkyv 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii a Františka Doležalovy,živé a + toho roduv 11.00 Sázava – za   Zdeňka Berana, celý…

Read more

6. týden velikonoční B

Milé sestry a bratři v Kristu ! V prvotní církvi nebylo samozřejmostí to, co dnes víme, totiž, že církev je zde pro všechny národy, kultury a doby.Duch Svatý ukázal Petrovi, že mají…

Read more

6. týden velikonoční B

Neděle 5. května 6. neděle velikonoční v 8.00 Velká Losenice – za farníkyv 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Kynclovu a dceru Marii Čtvrtečkovouv 11.00 Velká Losenice – za rodiče Havlíčkovy, Pibilovy a…

Read more