Neděle                                      27. listopadu       1. neděle adventní   A

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Ludmilu a Jaroslava Stehlíkovy a syna Jindřicha

v 11.00 Velká Losenice- za Jindřicha a Emílii Slaných

 

Pondělí                                         28.listopadu

v 18.00 Velká Losenice- za rodinu Vosmekovu, Jiroušovu, Šoobovu a živé a +

toho rodu

 

Středa                                         30. listopadu     svátek sv.Ondřeje, apoštola

v 15.00  Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež


Čtvrtek 1.prosince

v 15.00  Havlíčkova Borová –   eucharistická oběť

 

Pátek                                             2. prosince

v 18.00 Velká Losenice – za  Václava Nedělku,snachu a rodiče

v 18.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


Sobota                                           3.prosince

ve 14.00 Velká Losenice – Losík –  sv.MIKULÁŠ  mezi dětmi

v 16.00  Oudoleň –  za Jaroslava Ondráčka,rodiče a celý rod

 

Neděle                                       4.prosince                2. neděle adventní   A

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Stanislava a Františku Zvolánkovy a celý rod

v 11.00 Velká Losenice- za  Jiřího Dejmala manželku a syna Petra

+   křest Václav Zvolánek ;  Tomáš Antl


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík –  neděle  9.00 – 9.30 hod

Úřední hodiny :

St    a  Pá – hodinu před eucharistickou obětí

Svátost smíření

Velká Losenice –  Losík – pátek –  17.00 –  17.45 hod.

Havlíčkova Borová –  fara – čtvrtek – 14.30 – 14.50 hod.


Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc prosinec  2016

Všeobecný :   Aby byla z každé části světa odstraněna nákaza, kterou je zneužívání dětí k vojenské službě.

Evangelizační : Aby evropské národy znovu objevily krásu, dobro a pravdu evangelia, které dává životu radost a naději.

Národní:  Ať jako křesťané umíme druhé obdarovávat nejen věcmi hmotnými, ale hlavně bohatstvím pramenícím z naší víry: poznáním Boha, láskou k němu a k bližnímu

Farní : Aby  Advent byl v rodinách skutečnou duchovní přípravou na Vánoce