Neděle 29. listopadu     1. neděle adventní B

v 8.00 Velká Losenice – za Františka a Antonii Roseckých

9.00 – 9.30 – Velká Losenice – sakristie – přijímání intencí na rok 2021

v 9.00 Havlíčkova Borová – za Marii Janáčkovou a rodiče z obojí strany

9.45 – 10.00 Havlíčkova Borová – sakristie – přijímání intencí na rok 2021

v 10.00  Sázava – eucharistická oběť

 

Pondělí     30. listopadu     svátek sv. Ondřeje, apoštola

v 18.00  Velká Losenice za rodinu Havlíčkovu a Holasovu

 

Úterý     1. prosince

v 8.00    Velká Losenice – za Marii a Miroslava Zvolánkovy, rodiče a celý rod

 

Středa     2. prosince

v 15.00 Velká Losenice – Losík – náboženství – příprava na svátosti (3. tř.)

v 17.00 Velká Losenice –  –eucharistická oběť pro děti a mládež

Pátek 4. prosince

ve 14.00 Havlíčkova Borová –  pohřeb pana Jiřího Holase (*1937)

v 18.00 Velká Losenice – za rodinu Vosmekovu, Šoobů a Jiroušovu

(17.30 – sv. smíření)

Sobota     5. prosince

v 16.00 Havlíčkova Borová – za  Jaroslava Ondráčka, rodiče a celý rod

v 17.00 Malá Losenice – eucharistická oběť

v 18.00 Velká Losenice – za farníky

 

Neděle 6. prosince     2. neděle adventní B

v 8.00 Velká Losenice – za Jiřího Dejmala, manželku, rodiče a syna Petra

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Stanislava a Františku Zvolánkovy

v 11.00  Sázava – eucharistická oběť

 

 


 

 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2020

Všeobecný: Modleme se, aby pokrok v oblasti robotiky a umělé inteligence byl vždy ve službách člověka.

Národní: Za kostelníky, ministranty, akolyty, lektory a farní rady – ať pod ochranou sv. Jana Nepomuckého každý naplno slouží na svém místě v církvi.

Farní: Aby společenství se zemřelými farníky a příbuznými bylo posilováno naší modlitbou.

 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2020

Všeobecný: Modleme se, aby náš osobní vztah s Ježíšem Kristem byl živen slovem Božím a životem modlitby.

Národní: Za nenarozené, nechtěné a zneužívané děti – ať na přímluvu sv. Ludmily každého přijímáme s vděčností a úctou k Bohu za dar života.

Farní: Aby duchovně prožitý advent obohatil náš život z víry.

 

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Iz 63,16b-17,19b, 64,2b-7

žalm 80

Mk 13,33 – 37

Čt

Iz 26,1 – 6

žalm 118

Mt 7,21 .24 – 27

Po

Iz 2,1 – 5

žalm 122

Mt 8,5 – 11

Iz 29,17 – 24

žalm 27

Mt 9,27 – 31

Út

Iz 11,1 – 10

žalm 72

Lk 10,21-24

So

Iz 30,19 – 21.23-26

žalm 147

Mt 9,35 – 10,1.5-8

St

Iz 25,6 – 10a

žalm 23

Mt 15,29 – 37

Ne

Iz 40,1 – 5.9-11

žalm 85

2 Petr 3,8-14

Mk 1,1 – 8