1.neděle adventní B Neděle 27.listopadu

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havl.Borová – za Františka Stránského,manželku,syna,dceru,zeťě a snachu

v 11.00 Velká Losenice – za Martu a Eduarda Machovy,dva syny a oboje rodiče

Úterý 29. listopadu

v 18.00 Velká Losenice – za rodinu Vosmekovu,Jiroušovu,Šoobovu živé a zemřelé

Středa 30. listopadu svátek sv.Ondřeje, apoštola

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

Čtvrtek 1.prosince

v 17.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové (16.00 – sv.smíření)

v 18.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele M.Losenice (17.30 – sv.smíření)


Pátek 2.prosince

v 18.00 Havlíčkova Borová – za rod Janáčků a Staňků

v 18.45 Havlíčkova Borová – Vitus – setkání Pastorační a ekonomické rady


Sobota 3. prosince

ve 14.00 Velká Losenice- Losík – Vítej svatý Mikuláši !

v 14.00 Havlíčkova Borová – Vitus – Mikulášská schůzka

Na tuto adventní schůzku autobus nejede! Doprava po vlastní ose !

v 16.00 Oudoleň – za Marii a Miloslava Zvolánkovy, rodiče, sourozence a celý rod

2.neděle adventní BNeděle 4.prosince

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za Františku a Stanislava Zvolánkovy

v 11.00 Velká Losenice – za Jaroslava Sobotku a oboje rodiče


Farní knihovna:

Velká Losenice – neděle 9.00-11.00 hod.

Svátost smíření:

Velká Losenice – úterý – hod. před eucharistickou obětí

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc prosinec 2011

Všeobecný : Za národy světa, aby vzájemným poznáváním a úctou rostly v harmonii a pokoji.

Misijní : Aby se děti a mladí lidé stávali posly evangelia, aby byla respektována jejich důstojnost a aby byli chráněni před násilím a vykořisťováním

Národní Za Boží milost a pomoc církvi, kde každý pokřtěný se v síle Ducha Svatého stává světlem, solí i kvasem Kristova evangelia.

Místní: Aby duchovní prožití adventu posilovalo víru v rodinách i farnosti.