Neděle 28. listopadu   1. neděle adventní C

v 8.00 Velká Losenice – za Milušku Urbanovu, manžela a oboje rodiče

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jaroslava Zeleného, rodiče Zelených a Ondřejkovy a bratra Zdeňka

v 11.00 Velká Losenice – ZRUŠENA


Úterý 30. listopadu   svátek sv. Ondřeje, apoštola

ve 14.00 Havlíčkova Borová – pohřeb pana varhaníka Karla Sobotky (*1926)


Středa 1. prosince

v 18.00 Velká Losenice – bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání

 

Sobota 4. prosince

ve 14.00 Velká Losenice – Losík – MIKULÁŠ

 

Neděle 5. prosince   2. neděle adventní C

v 8.00 Velká Losenice – za rodinu Havlíčkovu a Holasovu

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Stanislava a Františku Zvolánkovy

 

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Jer 33,14-16

žalm 25

1 Sol 3,12- 4,2

Lk 21,25-28.34-36

Čt

Iz 26,1-6

Žl 118,1+8-9.19-21.25-27a

Mt 7,21.24-27

Po

Iz 4,2-6

Žl 122,1-2.3-4a.

Mt 8,5-11

Iz 29,17-24

Žl 27,1.4.13-14

Mt 9,27-31

Út

Řím 10,9-18

Žl 19(18),2-3.4-5

Mt 4,18-22

So

Iz 30,19-21.23-26

Žl 147,1-2.3-4.5-6

Mt 9,35-10,1.5-8

St

Iz 25,6-10a

Žl 23,1-3a..3b-4.5.6

Mt 15,29-37

Ne

Bar 5,1-9

Žl 126,1-2ab.2cd-3.4-5.6

Flp 1,4-6.8-11

Lk 3,1-6