Neděle 6. března     1. neděle postní

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za dceru Evu, Jiřinu a Františka Tonarovy a celý rod

v 11.00 Velká Losenice- za Josefa a Blaženu Havlíčkovy, rod Havlíčků a Holasů

 

Pondělí 7. března

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa 9. března

v 17.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť pro děti a mládež za Josefa Malého, bratra a oboje rodiče

 

Čtvrtek 10. března

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Františka Němce,rodiče a manžele Henzlovy

v 18.00 Vepřová – za živé a  zemřelé  obyvatele Vepřové

(17.30 – sv. smíření)

 

Pátek 11.  března

v 18.00 Velká Losenice – za Josefa Wasserbauera, manželku, rodiče a sourozence

 

Sobota 12. března

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 13. března     2. neděle  postní C

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za  rodiče Říčanovy, syna Jaroslava, manželku a zetě Miloslava

v 11.00 Sázava – za Josefa Wasserbauera, manželku, rodiče, sourozence a zetě Luboše

 


 

Svátost smíření

Velká Losenice: pátek – zpovědní místnost – 17.00–17.45 hod.

Havlíčkova Borová: čtvrtek – fara – 14.00-14.45 hod.

 


 

Křížové cesty

Velká Losenice

pondělí, středa a pátek

úterý, čtvrtek a sobota

neděle

půl hodiny před eucharistickou obětí

od 17.00 hod.

ráno 7.15 hod.

Malá Losenice

čtvrtek – kaple

neděle

17.30 hod.

13.00 hod.

Vepřová

pátek

15.00 hod.

H. Borová

středa

neděle

14.15 hod.

8.45 hod.

Pořežín

čtvrtek – kaple

18.00 hod.

Sázava – kostel

neděle 6.3.

neděle 13.3.

13.00 hod.

10.30 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod.

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Dt 26,4-10

žalm 91

Řím 10,8-13

Lk 4,1-13

Čt

Est 4,17

žalm 138

Mt 7,7-12

Po

Lv 19,1-2.11-18

žalm 19

Mt 25,31-48

Ez 18,21-28

žalm 130

Mt 5,20-26

Út

Iz 55,10-11

žalm 34

Mt 8,7-15

So

Dt 16,19

žalm 119

Mt 5,42-48

St

Jon3,1-10

žalm 51

Lk 11,29-32

Ne

Gn 15,5-12.17-18

žalm 27

Flp 3,17-4,1

Lk 9,28b-38