1. neděle adventní A Neděle 28. listopadu

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havl. Borová -Františka Stránského,manželku, syna,dceru,zeťě a snachu

v 11.00 Velká Losenice – za Martu a Eduarda Machovy,dva syny a ob.rodiče

+ křest Veronika Nedělková


svátek sv.Ondřeje, apoštolaÚterý 30.listopadu

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť (výklad katolické etiky)


Středa 1.prosince

v 17.00 Velká Losenice –eucharistická oběť pro děti a školní mládež

za rodiče Fišarovy syna Josefa a dceru Boženu

Čtvrtek 2.prosince

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Jaroslava Ondráčka a ceký rod

v 18.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele M.Losenice (17.00 – sv.smíření)


památka sv.Františka Xaverského, knězePátek 3.prosince

v 18.00 Velká Losenice – rodinu Vosmekovu, Šoobovu a Jiroušovu

v 18.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


Sobota 4. prosince

ve 14.00 Velká Losenice – Losík – sv.MIKULÁŠ mezi dětmi

(13.30 – autobus z Havlíčkovy Borové přes Vepřovou a Malou Losenici)

v 16.00 Oudoleň – za Aloise Benáka,prarodiče,rodinu Benákovu, Bořilovu, Slanařovu, Bačkovských a Stehnovu

2. neděle adventní ANeděle 5.prosince

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jana a Annu Janáčkovy, sorozence a rodiče

v 11.00 Velká Losenice- za Aloise a Marii Šidlákovy celý rod


Svátost smíření:

Velká Losenice: hodinu před eucharistickou obětí (kromě Ne)

Havlíčkova Borová: čtvrtek 14.15-14.45

Farní knihovna: Velká Losenice – Losík : Ne 9.00 – 11.00

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc prosinec 2010

Všeobecný : Abychom na základě vlastní zkušenosti s utrpením lépe chápali neklid a bolest, jež jsou údělem mnoha osamělých, nemocných nebo starých lidí, a velkoryse jim pomáhali

Misijní : Aby národy světa otvíraly dveře Kristu a jeho evangeliu pokoje, bratrství a spravedlnosti

Národní: Aby světlo Adventu a Vánoc proniklo do srdcí všech lidí a přiblížilo Boží lid i těm, kteří s obtížemi hledají smysl života

Místní : Aby Advent byl v rodinách skutečnou duchovní přípravou na Vánoce