Neděle 1. prosince 1. neděle adventní A

v 8.00   Velká Losenice  – za  farníky

+ žehnání adventních věnců

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Stanislava a Františku Zvolánkovy a celý rod

+ žehnání adventních věnců

v 11.00  Velká Losenice  – za  rodinu Havlíčkovu a Holasovu

+ žehnání adventních věnců

ve 14.00 Velká Losenice – Losík – adventní zamyšlení Ing. Jiřího Šenkýře

Pondělí   2. prosince

v 8.00 Velká Losenice – za rodinu Vosmekovu, Šoobovu a Jiroušovu

Středa  4. prosince

v 15.00 – adventní schůzka

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

– za Jana Kamaráda, rodiče a rodiče Částečkovy

Čtvrtek  5. prosince

ve 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

(v 17.00 Malá Losenice – sv. smíření)

v 18.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele M. Losenice

Pátek  6.prosince

v 18.00 Velká Losenice za Marii a Miroslava Vytlačilovy a ob.rodiče

v 18.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

Sobota  7. prosince  památka sv.Ambrože, biskupa a učitele církve

v 16.00 Oudoleň – za rodiče Benákovy, vnuka Petra, rodinu Slanařovu, Stehnovu Bačkovských a Benákovu

Neděle 8. prosince 2. neděle adventní A

v 8.00   Velká Losenice  za farníky

v 9.30    Havlíčkova Borová  za Josefa Stánského pilota RAF, rodinu a sourozence

v 11.00  Sázava – za Marii Ronovskou a duše v očistci

 

 


 

Farní knihovna: Velká Losenice – neděle 9.00-9.30 hod.

 

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – zpov. místnost – 17.00-17.50 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – fara – 14.00-14.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby:  na měsíc prosinec 2019

Evangelizační: aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.

Národní: Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět

Farní: Aby advent byl v rodinách skutečnou duchovní přípravou na Vánoce