1. neděle adventní BNeděle 3. prosince

8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

9.30 Havlíčkova Borováza manžele Andresovy a rodiče z obou stran

v 11.00 Velká Losenice – za Jiřího Dejmala, manželku a syna Petra

 

Pondělí 4.prosince

v 18.00 Velká Losenice – Vladimíra Zacha, bratry, vnuky a celý rod

 

Středa 6.prosince

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Růženu Augustinovou, rodiče, sourozence a Hedviku Grölíkovou

 

památka sv.Ambrože, biskupa a učitele církveČtvrtek 7.prosince

v 15.00 Havlíčkova Borováeucharistická oběť

v 18.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele M.Losenice (17.00–sv.smíření)

 

slavnost PANNY MARIE,

počaté bez poskvrny prvotního hříchuPátek 8. prosince

v 18.00 Velká Losenice – za Marii a Miroslava Vytlačilovy a oboje rodiče

 

Sobota 9. prosince

ve 14.00 Velká Losenice – Losík – 2.adventní schůzka s dětmi

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť (15.15 – sv.smíření)

 

2 .neděle adventní BNeděle 10.prosince

8.00 Velká Losenice – za farníky

9.30 Havlíčkova Borováza Josefa Stránského pilota RAF

v 11.00 Velká Losenice – za rod Havlíčků a Holasů

 


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – 9.00-9.30 hod

 

Svátost smíření:

Velká Losenice – Losík – pátek – 17.00-17.45 hod.

Havlíčkova Borová – fara – čtvrtek – 14.00 – 14.50 hod.


Úřední hodiny:

Velká Losenice – Losík – středa – 14.00 -16.30 hod.

 

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – 9.00 – 9.30 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc prosinec 2017

Evangelizační : Za seniory, aby našli v rodinách a v křesťanských společenstvích

oporu a mohli se moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry a

výchově nových generací.

Národní : Za vytrvalost v modlitbě

Farní: Aby Advent byl v rodinách skutečnou duchovní přípravou na Vánoce