Neděle 3. prosince     1. neděle adventní B

8.00 Velká Losenice  –   za farníky  + žehnání adventních věnců

9.30 Havl. Borováza Růženu a Františka Krčálovy a syna Františka + žehnání adventních věnců

11.00 Velká Losenice- za Jiřího Dejmala, manželku, ob rodiče a 2 syny  + žehnání adventních věnců

 

Pondělí 4. prosince

v  8.00 Velká Losenice –  za Blaženu a Josefa Havlíčkovy, rodiče, sourozence

 

Středa 6. prosince

v 15.00 – Losík 2. adventní schůzka

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

 

Čtvrtek 7. prosince     památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

v 18.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele M. Losenice

(17.30 – sv. smíření)


Pátek 8. prosince     slavnost PANNY MARIE,

POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Marii Macháčkovou

v 18.00 Velká Losenice – za Marii a Mirioslava Vytlačilovy a ob. rodiče

 

Sobota 9. prosince

v 16.00  Oudoleň – eucharistická oběť

(15.30 – sv.smíření)


Neděle 10. prosince     2.neděle adventní B

8.00 Velká Losenice  –   za farníky

9.00 – 16.00 Velká Losenice  – Adventní neděle v Losíku

9.30 Havl. Borováza rodinu Janáčkovu a Němcovu a duše v oč.

11.00 Velká Losenice- za rodiče Šidlákovy, syna a zetě a vnučku

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Iz 63,16b-17.19b 64,2b-7

žalm 80

1 Kor 1,3-9

Mk 13,33 – 37

Čt

Iz 26,1-6

žalm 118

Mt 7,21.24-27

Po

Iz 2,1-5

žalm 122

Mt 8,5-11

Gn 3,9-15.20

žalm 98

Ef 1,3-6.11-12

Lk 1,26-38

Út

Iz 11,1-10

žalm 72

Lk 10.21-24

So

Iz 30,19-21.23-26

žalm 147

Mt 9,35-10.1.5-8

St

Iz 25,6-10a

žalm 23

Mt 15,29-37

Ne

Iz 40,1-5.9-11

žalm 85

2Petr 3,8-14

Mk 1,1-8