1.neděle adventní BNeděle 30. listopadu

v 9.30 Havl.Borová – za Romana Bruknera a celý rod Bruknerů

v 11.00 Velká Losenice – za Jaroslava Jaroše, rodiče a sourozence

 

památka sv.Františka Xaverského , knězeStředa 3. prosince

v 15.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice –eucharistická oběť pro děti a mládež

za rodiče Vosmekovy, Šoobovy,Jiroušovy, živé a zemřelé

 

Čtvrtek 4.prosince

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek 5.prosince

v 18.00 Velká Losenice – za Jiřího a Marii Dejmalovy, rodiče a syna Petra

v 18.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


Sobota 6.prosince
v 14.00 Velká Losenice –Losík:Vítej svatý Mikuláši,už se na tebe všichni těší !

 

Neděle 7.prosince                                                   2.neděle adventní B

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za Kamila Hájka, manželku a rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Havlíčkovou a Holasovu

 

 


Svátost smíření

Velká Losenice – hodinu před eucharistickou obětí

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00 – 14.45

 

Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc prosinec 2014

 

Všeobecný :.Aby narození Vykupitele přineslo pokoj a naději všem lidem dobré

vůle.

Misijní : Za rodiče, aby byli autentickými evangelizárory, kteří svým dětem předávají drahocenný dar víry.

Národní: Abychom v síle Ducha Svatého rozpoznávali, na čem v životě a byli ryzí a bez úhony pro den Kristův.

Místní: Aby duchovně prožitý advent obohatil náš život z víry.