1.neděle adventní CNeděle 2. prosince

v 8.00 Velká Losenice za  farníky   + ADORACE

v 9.30   Havlíčkova Borová – za živé a + členy rodiny Ondráčkovy

v 11.00  Velká Losenice –  za Jiřího Dejmala, manželku, rodiče a syna Petra

 

památka sv.Františka Xaverského, knězePondělí 3.prosince

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa 5.prosince

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť  pro děti a mládež

za Růženu Augustinovou,rodiče a sourozence a duše v očistci

 

Čtvrtek 6.prosince

v 18.00  Malá Losenice – za živé a + obyvatele Malé Losenice (17.00- sv.smíření)

 

památka sv.Ambrože, biskupa a učitele církvePátek 7.prosince

v 18.00 Velká Losenice – za Miroslava a Marii Vytlačilovy a oboje rodiče

v 18.45 Velká Losenice – Losík – setkání nové Pastorační a ekonomické rady


slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchuSobota 8.prosince

8.00 Velká Losenice – za Miroslava Nedělku,bratra a oboje rodiče

9.30 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

ve 14.00  Velká Losenice – Losík –   2. adventní schůzka pro děti


2.neděle adventní CNeděle 9. prosince

v 8.00 Velká Losenice za rodinu Loukotovu, Němcovu, Novotnovu

v 9.30   Havlíčkova Borová – za  plk. Josefa Stránského pilota RAF

v 11.00  Sázava – na úmysl dárce


Svátost smíření:

Velká Losenice – zpovědní místnost –  pátek  – 17.30 -17.50 hod.

Havlíčkova Borová – fara –čtvrtek  – 14.00 – 14.45 hod.

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle  –  9.00 – 9.30 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc prosinec  2018

 

Evangelizační : aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se

světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.

Národní : aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu

Farní : Aby duchovní prožití adventu nás připravilo na příchod Krista

o Vánocích,  na konci našeho života i na konci času.