1.neděle adventní C

Neděle 2.prosince

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Antonii a Stanislava Zvolánkovy a Jaroslava

Stehlíka + křest Tomáš Křehlík

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Šeredovu a Pátkovu

v 15.00 Havlíčkova Borová – Vitus – Mikulášská nadílka

 

Pondělí 3.prosince

v 13.00 Velká Losenice – pohřeb pana Jana Zacha (*1940)


Středa 5.prosince

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Jana Zacha, manželku,rodiče Popspíchalovy a Martinů

 

Pátek 7 .prosince památka sv.Am brože, biskupa a učitele církve

v 18.00 Velká Losenice – za rodinu Vosmekovu, Šoobovu, Jiroušovu a živé a +

 

slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

 


Sobota 8.prosince

v  8.00 Velká Losenice – za Jiřího a Marii Dejmalovy a jejich rodiče

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Václava Pechu a oboje rodiče

ve 14.00 Velká Losenice- Losík – 2. adventní schůzka


2.neděle adventní CNeděle 9.prosince

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Romana Bruknera

v 11.00 Velká Losenice – za Blaženu Havlíčkovu, zetě a oboje rodiče

 


 

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek 17. 00 – 17.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – kostel – před euch.obětí


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00 – 9.30 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc prosinec 2012

 

Všeobecný : Aby přistěhovalci po celém světě byli přijímáni s velkorysostí a opravdovou láskou, zvláště křesťanskými komunitami

Misijní : Aby se Kristus zjevil celému lidstvu světlem, které září z Betléma a zrcadlí se na tváři jeho církve.

Národní : Aby se naše rodiny působením Ducha Svatého stávaly společenstvím víry, naděje a lásky.

Místní : Aby duchovní prožití adventu nás připravilo na příchod Krista o Vánocích, na konci našeho života i na konci času.