1. neděle postní A Neděle 13. března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiče Říčanovi, syna a zetě Miloslava

v 11.00 Velká Losenice – za Jaroslava a Marii Augustinovy a rod Čejků

Pondělí 14.března

v 18.00 Velká Losenice – za Jiřího Zacha a celý rod (výklad katolické etiky)


Středa 16.března

v 15.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice eucharistická oběť pro děti a mládež

za Josefa Králíčka rodiče,rod Roseckých,Hubáčků a Františku Čumplovu

Čtvrtek 17. března

v 15.00 Havl. Borová – za rodinu Sobotkovu a Dobrovolnou

Pátek 18. března

v 18.00 Velká Losenice – za rodinu Vosmekovu,Jiroušovu a Šoobovu

slavnost sv. Josefa, snoubence Panny MarieSobota 19. března

v 8.00 Velká Losenice – za Josefa Částečku a ten rod a Pátera Jaroslava Bošinu a

Josefa Vlacha + udílení sv.nemocných

v 9.30 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť + udílení sv.nemocných


2. neděle postní A Neděle 20. března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Doležalovu 2 syny a dceru

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa Wasserbauera, manželku,rodiče a sourozence


Křížové cesty:

Velká Losenice

pondělí, středa, pátek, sobota

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod – a od 10.15 hod.

úterý, čtvrtek

od 17.00.hod

Malá Losenice

čtvrtek – 17.30 hod. neděle kaple

13.00 hod

Vepřová

pátek – kaple

15.00 hod

H. Borová

neděle 8.45 hod. , čtvrtek 14.15 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík : 9.00 – 11.00


Svátost smíření:

Velká Losenicehodinu před euch.obětí (kromě Ne)

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00 – 14.45

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc březen 2011

Všeobecný : Aby národy Latinské Ameriky zůstávaly věrné evangeliu a velkoryse přispívaly k sociální spravedlnosti a pokoji

Misijní : Aby Duch Svatý dával světlo a sílu křesťanským společenstvím a věřícím, kteří jsou pronásledováni nebo diskriminováni kvůli evangeliu

Národní: Za pochopení závazného podílu všech pokřtěných na misijním poslání církve a za vytváření pouta jednoty mezi všemi, kdo se z vody a Ducha svatého znovu narodili a oblékli v Krista

Místní : Aby prožívání doby postní s postní almužnou prohloubilo víru farníků