1.neděle postní BNeděle 18. února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová za Libuši a Adolfa Veselých a rody Veselých

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Sedlákovu a Dvořákovu

 

Středa 21. února

v 17.00 Velká Losenice – za Josefa a Libuši Dočekalovy,rod Dočekalů a Šerejchů

v 16.00 – Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

 

Čtvrtek 22.února svátek Stolce svatého apoštola Petra

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Pátek 23.února

v 18.00 Velká Losenice- za Břetislava Roseckého,bratra a rodiče

 

Sobota 24 . února

v 8.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

2.neděle postní BNeděle 25. února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová-za Antonína a Antonii Kolouchovy a rodiče z ob. strany

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa a Blaženu Havlíčkovy, rod Havlíčků a Hudců

 


 

Křížové cesty

 

Velká

Losenice

středa,čtvrtek, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod – a od 10.15 hod.

pondělí,úterý,

sobota

od 17.00.hod

Malá Losenice

čtvrtek – 17.30 hod. neděle – kaple

13.00 hod

Vepřová

pátek – Obecní úřad

15.00 hod

H. Borová

neděle 8.45 hod. , čtvrtek 14.15 hod.

Pořežín

čtvrtek – kaple

18.00 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod

 

 

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00-9.30 hod.

 

Úřední hodiny:

St – hodinu před eucharistickou obětí

 

Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – fara – čtvrtek 14.00-14.45 hod.

Velká Losenice – zpovědní místnost – pátek – 17.30-17.55 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc únor 2018

Evangelizační : Aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální,

politickou nebo duchovní moc.

Národní : Abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, ale také jako něco velkého, co smíme konat

Farní: Aby prožívání doby postní s postní almužnou prohloubilo víru farníků