1.neděle postníNeděle 26.února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za Antonii a Antonína Kolouchovy a rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Čumplovu a Danielovu

Úterý 28.února

ve 14.30 Velká Losenice – pohřeb pana Zdeňka Fišara (*1941)


Středa 29. února

v 8.00 Velká Losenice– Losík– setkání dětí z 3.tř. – příprava na přijetí svátostí

v 17.00 –Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

v 17.45- Velká Losenice – Losík – setkání rodičů s duchovním správcem

Čtvrtek 1.března

v 15.00 Havl. Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele M.Losenice (17.00 – sv.smíření)


Pátek 2.března

v 18.00 Velká Losenice – za rodinu Lemperovu, Plevovu

v 18.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


Sobota 3.března

v 9.00 Havlíčkova Borová –Vitus – euchar. oběť na zahájení REKOLEKCE pro biřmovance (P. Ladislav Novák)

v 16.00 Oudoleň – za manžele Halamovy a Šťastníkovy a rodiče

2.neděle postníNeděle 4.března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za Adolfa a Jiřinu Neubauerovy a rodinu Královu

v 11.00 Velká Losenice – za Lukáše a Lubomíra Glogarovy a Radka Sýkoru


Křížové cesty:

Velká Losenice

středa, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod a 10.15 hod.

pondělí, úterý, čtvrtek, sobota

17.00.hod

Malá Losenice

kaple – čtvrtek 17.30 hod., neděle 13.00hod

Vepřová

pátek – obecní úřad

15.00 hod

H. Borová

čtvrtek 14.15 hod., neděle 8.45 hod.

Pořežín

pátek – kaple

18.00 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod

Farní knihovna:

Velká Losenice – 9.00 – 11.00


Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00 – 14.45

Velká Losenice – pátek 17.00-17.45

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc březen 2012

Všeobecný : Aby celý svět uznal přínos žen k vývoji společnosti

Misijní : Aby Duch Svatý daroval vytrvalost těm, kdo zvláště v Asii trpí diskriminací, pronásledováním nebo smrtí pro Kristovo jméno

Národní : Ať pečeť daru Ducha Svatého, kterou jsme přijali, nás uschopňuje vydávat světu svědectví víry a života

Místní: Aby prožívání doby postní s postní almužnou prohloubilo víru farníků