1.neděle postní CNeděle 14. února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Jaroslava a Růženu Nejedlých

v 11.00 Velká Losenice- za rodinu Havlíčkovu, Brabcovu,Hudcovu a Škarvadovu

+ křest Adam Jan Smejkal


Pondělí 15.února

v 18.00 Velká Losenice – za Marii a Miroslava Vytlačilovy a oboje rodiče

 

Úterý 16.února

v 18.00 Velká Losenice – za Martu a Josefa Zachovy,oboje rodiče a všechny

sourozence

 

Středa 17.února

v 15.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Kateřinu Jarošovu a ten rod, rodinu Imramovských a Strašilovu

 

2.neděle postní CNeděle 21. února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Evu Sobotkovou,sestry,bratra a rodiče Pátkovy

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Sedlákovu a Dvořákovu

 


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

 

 

Velká

Losenice

pondělí, úterý středa,

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod – a od 10.15 hod.

čtvrtek,pátek

sobota

od 17.00.hod

Malá Losenice

neděle – kaple

13.00 hod

Vepřová

pátek – kaple

15.00 hod

H. Borová

neděle 8.45 hod. ,čtvrtek 14.15 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod

Pořežín

pátek – kaple

18.00 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc únor 2016

 

Všeobecný : Abychom pečovali o stvořený svět, který jsme dostali jako

nezasloužený dar, a rozvíjeli jej a ochraňovali pro budoucí pokolení.

Evangelizační : Aby přibývaly příležitosti pro dialog a setkávání mezi

křesťanskou vírou a asijskými národy.

Národní: Ať nemocné, seniory a trpící přijímáme v našich farnostech a společenstvích s úctou a láskou a umíme jim citlivě dát najevo svou vděčnost za jejich modlitby, oběti a životní moudrost.

Farní : Aby příprava dětí k přijetí svátostí proměnila vztah dětí a jejich rodin

ke Kristu, farnímu společenství a církvi.