1.neděle postní CNeděle 17. února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Václava Havlíčka, rodiče z ob. strny a Jana Pospíchala

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Sedlákovu a Dvořákovu

 

Středa 20. února

v 17.00 –Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za rodinu Sobotkovu a Kamarádovu

 

Čtvrtek 21.února

v 15.00 Havl. Borová – eucharistická oběť

 

svátek Stolce sv.Petra, apoštolaPátek 22. února

v 18.00 Velká Losenice- za Janu Havlíčkovou, rod Havlíčků, Brabců a Hudců

 

Sobota 23.února

v 16.00 Oudoleň – za Leopolda Tomana

 

2.neděle postní CNeděle 24. února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Janu Málkovou a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za rod Ledvinků, Macků a duše v očistci

 


Křížové cesty:

 

Velká Losenice

středa, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod. a 10.15 hod.

pondělí, úterý, čtvrtek, sobota

17.00.hod

Malá Losenice

kaple – čtvrtek 17.30 hod., neděle 13.00 hod

Vepřová

pátek – kaple

15.00 hod

H. Borová

čtvrtek 14.15 hod., neděle 8.45 hod.

Pořežín

pátek – kaple

18.00 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod

 

Farní knihovna:

Velká Losenice – neděle 9.00 – 9.30 hod.


Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek 17.00-17.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 14.45 hod. – kostel

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc únor 2013

Všeobecný : Aby se rodinám přistěhovalců, zvláště matkám, dostávalo v jejich těžkostech podpory a doprovázení

Misijní : Za národy, které prožívají válečné konflikty, aby se jim otevíraly cesty k vytváření pokojné budoucnosti

Národní : Aby všichni, kdo přijali úkol hlasatelů evangelia, horlivě a věrně plnili své poslání.

Místní : Aby prožívání doby postní s postem, almužnou („postničkou“) a modlitbou oživilo duchovní život farníků i našeho farního společenství