1.neděle postní Neděle 21. února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Kamila a Annu Hájkovy a rodiče z ob. strany

v 11.00 Velká Losenice – za Eduarda a Martu Machovy, dva syny a ob. rodiče

Svátek Stolce sv. Petra, apoštola Pondělí 22. února

v 18.00 Velká Losenice – za Janu Havlíčkovou, rod Havlíčků, Brabců a Hudců

v 18.45 Velká Losenice – Losík – setkání výboru Klubu kř.demokratů farnosti

Středa 24. února

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež


Čtvrtek 25.února

v 15.00 Havl. Borová – eucharistická oběť

Pátek 26 .února

v 18.00 Velká Losenice za rodinu Plevovu a Lemperovu

Sobota 27.února

v 16.00 Oudoleň – za Marii Zvolánkovou, syna, sourozence živé a zemřelé členy rodiny

2.neděle postní Neděle 28. února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Antonii a Antonína Kolouchovy

v 11.00 Velká Losenice – za Blaženu Havlíčkovou, rod Havlíčků a Holasů

———————————————————————————————–

Farní knihovna : Velká Losenice – Losík – 9.00-10.00 hod.

Svátost smíření: Velká Losenice – hodinu před eucharistickou obětí (kromě Ne)

Křížové cesty:

Velká Losenice

pondělí, středa, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod – a od 10.15 hod.

úterý, čtvrtek, sobota

od 17.00.hod

Malá Losenice

neděle – kaple

13.00 hod

Vepřová

pátek – kaple

15.00 hod

H. Borová

neděle 8.45 hod. , čtvrtek 14.15 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc únor 2010

Všeobecný : Za vědce a intelektuály, aby upřímným hledáním pravdy

dospívali k poznání jediného pravého Boha.

Misijní : Aby si církev uvědomovala své misijní poslání a snažila se věrně následovat Krista a hlásat evangelium všem národům.

Národní: Aby všichni trpící, nemocní a postižení našli sílu spojit své utrpení s křížem našeho Pána.

Místní : Aby doba postní byla dobou opravdového prohloubení naší víry.