svátek KŘTU PÁNĚNeděle 7. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová za rodinu Henzlovu, Imramovských a Vackovu

v 11.00 Velká Losenice – za Oldřicha a Blaženu Neubauerovy a rod Rezlerů

ve 14.00 Vepřová – před ZŠ a MŠ – hra Čtvrtý z mudrců

 

Pondělí 8. ledna

v 8.00 Velká Losenice za Marii Tonarovou, rodiče a sourozence

 

Středa 10.ledna

v 16.00 – Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Josefa Malého a Kristýnu Zárubovou

 

Čtvrtek 11.ledna

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele Malé Losenice (17.00 – sv.smíření)


Pátek 12.ledna

v 18.00 Velká Losenice – za rod Pátků a Augustinů a Miloslava Mráčka

v 18.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


Sobota 13 . ledna

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

2.neděle v mezidobí BNeděle 14. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová za Helenu Pospíchalovou a rodiče Řetických

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa Malého,oboje rodiče a bratra

 


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00-9.30.00 hod.

 

Úřední hodiny:

St – hodinu před eucharistickou obětí


Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – fara -čtvrtek 14.00-14.45 hod.

Velká Losenice – zpovědní místnost – pátek – 17.30-17.55 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc leden 2018

Evangelizační : Aby křesťané i ostatní náboženské menšiny v asijských zemích mohli svoji víru žít v plné svobodě

Národní : Za odpovědný přístup občanů k prezidentským volbám v naší zemi

Farní: Aby pokřtění čerpali z milostí, které dostali a předávali víru bližním