svátek KŘTU PÁNĚNeděle 8. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za Jaroslava Kyncla a dceru Marii Čtvrtečkovou

v 11.00 Velká Losenice –za rod Bauerů,Chvátalů,Pojmanů a Jiřího Podráckého

ve 14.00 Sázava – před Kulturním domem – hra Čtvrtý z mudrců

(autobus vyjíždí 12.45 hod. z Oudoleně přes H.Borovou,Vepřovou a M.Losenici)

Úterý 10. ledna

v 18.00 Velká Losenice – za Marii Tonarovou, rodiče a sourozence

Středa 11.ledna

v 17.00 – Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Josefa Králíčka, rodiče,rod Roseckých, Hubáčků a Annu Štěpánkovou

Čtvrtek 12.ledna

v 15.00 – Havlíčkova Borová –eucharistická oběť

Pátek 13.ledna

v 18.00 Velká Losenice – za rodiny Fiedlerovy,Musilovy a Novotnovy

v 19.00 Velká Losenice – Losík – příprava na svátost biřmování


Sobota 14.ledna

v 16.00 Oudoleň – za rodiče Kubátovy, děti a celý rod

2. neděle v mezidobí BNeděle 15. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za Kamila a Annu Hájkovy

v 11.00 Velká Losenice – za Oldřicha a Blaženu Neubauerovy


Farní knihovna:

Velká Losenice – 9.00-11.00

Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45

Velká Losenice – pátek 17.00-17.45

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc leden 2012

Všeobecný : Aby postižení přírodními katastrofami dostávali duchovní a hmotnou podporu, kterou potřebují k obnovení svých životů

Misijní : Aby horlivost křesťanů pro mír přinášela svědectví Kristovu jménu přede všemi lidmi dobré vůle

Národní : Aby nás Duch Svatý hlouběji uváděl do Božího synovství.

Místní: Aby pokřtění čerpali z milostí, které dostali a předávali víru bližním