10.neděle v mezidobí C Neděle 9. června

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka Nevole, rod Nevolů, Brabců a Štefáčků

v 11.00 Velká Losenice – za živé a zemřelé členy rodiny Kamarádovy

 

Pondělí 10.června

v 19.00 Velká Losenice – za Jana Zacha a manželku,rodiče Pospíchalovy a

Martinů

 

Středa 12. června

v 17.00 – Velká Losenice – bohoslužba pro děti a mládež

 

památka sv.Antonína z Padovy, kněze a učitele církve Čtvrtek 13. června

14.30 Havlíčkova Borová – pohřeb P. JANA HOLASE (*1934)

 

Pátek 14. června

v  19.00 Velká Losenice – za Františka a Anežku Němcovy

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání táborových vedoucích

 

Sobota 15. června

v 7.45 Velká Losenice – eucharistická oběť na zahájení fotbalového turnaje

v 17.00 Oudoleň – za Františka Slámu a rodiče

 

11.neděle v mezidobí C Neděle 16. června

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Bohumila a Annu Doležalovy, rodiče a sourozence

v 11.00 Velká Losenice – za Jiřího Niedermertla a ob.rodiče

+ křest Anna Marie Růžičková


Farní knihovna : Velká Losenice – neděle 9.00 – 9.30 hod.

Svátost smíření : Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.30-14.45 hod.

Velká Losenice – pátek – 18.00-18.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červen 2013

 

Všeobecný:Aby mezi národy převládla kultura dialogu, naslouchání a vzájemné úcty

Misijní : Aby tam, kde vrůstá vliv sekularizace, dokázala křesťanská společenství účinně podporovat novou evangelizaci.

Národní: Aby si mladí lidé zamilovali Krista a zůstali mu věrní i za nepříznivých okolností.

Místní: Aby svátosti byly pro rodiče i děti opravdovou cestou k věčnému životu.