Neděle 6. června 10. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za Annu Roseckou, Františku Dajčovou a Růženu Kulhánkovou

v 9.30 Peršíkov – poutní – za Františka a Ludmilu Andresovy a rodiče z ob. strany

v 11.00 Sázava – za Marii Jarošovou manžela, rodiče a sourozence

 

Pondělí 7. června

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa 9. června

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež


Pátek 11. června slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Annu Sochaničovou, Josefa Henzla a celý rod

(14.30 – sv. smíření)

v 19.00 Velká Losenice – za Josefa Wasserbauera, manželku, jejich rodiče a sourozence

(18.30 – sv. smíření)


Sobota 12. června památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

v 11.30 Havlíčkova Borová – svatba – Veronika Vytlačilová + Lubomír Havlíček

v 16.00  Oudoleň – poutní – kaple – za živé a  zemřelé obyvatele Oudoleně

v 18.30 Velká Losenice – za rodinu Vosmekovu, Šoobovu a Jiroušovu

 

Neděle 13. června 11. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za rodinu Bílkovu a Proškovu

v 9.30  Havlíčkova Borováza  rodiče Nevolovy, Brabencovy a Štefáčkovy a živé a zemřelé z těch rodů + křest Tomáš Tonar

v 11.00 Sázava – za Marii a Lucinku Lacinovy

 

 


 

 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2021

Všeobecný: Aby Duch Svatý dával v našich společenstvích vyrůstat početným misionářským povoláním ochotným plně se zasvětit šíření Božího království.

Národní: Za ty, kdo připravují katechumeny ke křtu, za kněze, jáhny, rodiče, kmotry a katechety, aby se příkladem svého života stávali platnými nástroji Ducha Svatého a prostředníky Bohem nabízené milosti.

Farní: Aby 1. svaté přijímání oživilo život z víry nejen v rodinách těchto dětí.

 

 


 

 

Farní knihovna: Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Gn 3,9-15

žalm 130

2 Kor 4,13-5,1

Mk 3,20-35

Čt

Sk 11,21b-26 13,1-3

žalm 98

Mt 10,7-13

Po

2 Kor 1,1-7

žalm 34

Mt 5,1-12

Oz 11,1.3-4.8c-9

Iz 12

Ef 3,8-12.14-19

Jan 19,31-37

Út

2 Kor 1,18-22

žalm 119

Mt 5,13-16

So

Iz 61,9-11

1 Sam 2

Lk 2,41-51

St

2Kor 3,4-11

žalm 99

Mt 5,17-19

Ne

Ez 17,22-24

žalm 92

2Kor 5,6-10

Mk 4,26-34