Neděle 9. června                        10. neděle v mezidobí B

v 8.00  Velká Losenice    – za farníky
v 9.30  Havlíčkova Borová – za Adolfa a Libuši Veselých, snachu a celý rod
v 11.00 Sázava – za Jiřího Pokorného

Úterý 11. června    památka sv.Barnabáše, apoštola

v 19.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové  (18.30 – sv.smíření)

 Středa 12. června  

ve 14.00 Velká Losenice – pohřeb –  pan Jaroslav Morkus  (* 1947)
v 16.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání + pohovory dětí ( 3.tř. ) s duchovním správcem
v 17.00  Velká Losenice    eucharistická oběť pro děti a mládež   za Aloise Roseckého,manželku,zetě Josefa a Františku Čumplovou
v 17.45. Losík – setkání rodičů s duchovním správcem

Čtvrtek 13. června     památka sv.Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

v 15.00 Havlíčkova Borová  –  eucharistická oběť pro děti a mládež za Annu Sochaničovou,Josefa Henzla a celý rod
v 15.45  Havlíčkova Borová – kostel- setkání rodičů s duchovním správcem 

 Pátek 14. června            

v 19.00 Velká Losenice – za  rodinu Roseckých

Sobota 15 .června  

v 17.00  Oudoleň – eucharistická oběť

Neděle 16.června                        11. neděle v mezidobí B

v 8.00  Velká Losenice    – za farníky
v 9.30  Havlíčkova Borová – poutní –  za rodiče Nevolovy a Brabencovi
v 11.00 Velká Losenice –  za Marii a Františka Roseckých,syna Jiřího + křest Viktorie Helena Neubauerová


Boží  slovo v liturgii

NeGn 3,9-15
Žl 130,1-2.3-4.5-6a.6b-8
2 Kor 4,13 – 5,1      
Mk 3,20-35
Čt1 Král 18,41-46   
Žl 65,10.10e-11.12-13    
Mt 5,20-26
Po1 Král 17,1-6
Žl 121,1-2.3-4.5-6.7-8  
Mt 5,1-12
1 Král 19,9a.11-16 
Žl 27,7-8a.8b-9.13-14     
Mt 5,27-32
Út Sk 11,21b-26;13,1-3
Žl 98,1.2-3ab.3c-     
Mt 10,7-13
So1 Král 19,19-21 
Žl 16,1-2a+5.7-8.9-10     
Mt 5,33-37
St1 Král 18,20-39
Žl 16,1-2a.4.5+8.11  
Mt 5,17-19
NeEz 17,22-24 
žalm 92 
2Kor 5,6-10 
Mk 4,26-34