10. neděle v mezidobí BNeděle 7.června

v 8.00 Velká Losenice   – za  farníky + ADORACE

v 9.30  Peršíkov – poutní- za živé a zemřelé osadníky Peršíkova a Čestmíra Pavlíka

v 11.00 Velká Losenice – za Marii Jarošovu, rodiče a sourozence

 

Pondělí 8.června

v 8.00 Velká Losenice – za rodinu Vosmekovu,Šoobovu,Jiroušovu a živé a zemřelé těchto rodů

 

Středa 10.června

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Františku a Karla Prostředních,syna, ob. sourozence a ob.rodiče

památka sv.Barnabáše, apoštolaČtvrtek 11.června

v 19.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele M.Losenice (18.00 – sv.smíření)

 

slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVAPátek 12.června

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Antonína a Marii Fiedlerovy a dceru Stanislavu

v 19.00 Velká Losenice – za Vlastu Kubátovou,manžela,rod Kubátů a Svobodů

 

památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie Sobota 13.června

v 17.00 Oudoleň – poutní – za P. Jana Holase a sourozence

 

11.neděle v mezidobí BNeděle 14.června

v 8.00 Velká Losenice   – za  farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii a Františka Nevolovy,rod Nevolů Brabenců,Štefáčků a Němců

v 11.00 Velká Losenice – za Jiřího Niedermertla, rodiče, rodinu Henzlovu a Šeredovu

 


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík –  neděle  9.00 – 9.30 hod

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek 18.00-18.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby:  na měsíc červen  2015

Všeobecnýza imigranty a uprchlíky, aby nalezli přijetí v zemích,do nichž přicházejí, a aby se tam s nimi jednalo s úctou

Misijní: za mladé lidi,aby osobní setkání s Ježíšem vzbudilo v mnoha z nich touhu nabídnout mu svůj život v kněžství nebo zasvěceném životě

Národníza církev, aby byla domovem a školou společenství

Místní: Aby 1.svaté přijímání oživilo život z víry nejen  v rodinách těchto dětí