Neděle 16. června                        11. neděle v mezidobí B

v 8.00  Velká Losenice    – za farníky
v 9.30  Havlíčkova Borová – poutní –  za rodiče Nevolovy a Brabencovi
v 11.00 Velká Losenice –  za Marii a Františka Roseckých,syna Jiřího + křest Viktorie Helena Neubauerová

Pondělí 17. června    

v 8.00 Velká Losenice – za Marii Dejmalovou, manžela a dva syny

Středa 19 . června   památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

v 17.00  Velká Losenice    eucharistická oběť pro děti a mládež za Marii a Josefa Havlíčkovy a rod Starých

Čtvrtek 20. června

ve 14.30  Havlíčkova Borová   – kostel –   sv. smíření pro děti a rodiče
v 15.00 Havlíčkova Borová  – za Antonína a Marii Fiedlerovy,dcery,Stanislavu a Marii a oba rody  

Pátek 21. června   památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka         

v 19.00 Velká Losenice – za  rodinu Vosmekovu

Sobota 22 .června

8.30 – 9..30  Velká Losenice – kostel  zpov.místnostsv. smíření pro děti a rodiče    
v 17.00  Oudoleň – eucharistická oběť

Neděle 23.června                        12. neděle v mezidobí B

v 8.00  Velká Losenice    – za farníky             + 1.sv. přijímání
v 9.30  Havlíčkova Borová – za Marii a Václava Havlíčkovy,syna a rod Havlíčků, Jonáků a Pospíchalů   + 1.sv. přijímání

v 11.00 Velká Losenice –  za  rodinu Havlíčkovu, Brabcovu, Hudcovu a Škarvadovu


Boží  slovo v liturgii

Ne

Ez 17,22-24 
žalm 92 
2Kor 5,6-10 
Mk 4,26-34

Čt

Sir 48,1-15 (řec. 1-14)
Žl 97,1-2.3-4.5-6.7 
Mt 6,7-15

Po

1 Král 21,1-16
Žl 5,2-3.5-6.7  

Mt 5,38-42

2 Král 11,1-4.9-18.20
Žl 132,11.12.13
Mt 6,19-23

Út

1 Král 21,17-29
Žl 51,3-4.5-6a.11+16  
Mt 5,43-48

So

2 Kron 24,17-25
Žl 89,4-5.29-30.31 
Mt 6,24-34

St

2 Král 2,1.6-14 
Žl 31,20.21.24

Mt 6,1-6.16-18

Ne

IJob 38,1.8-11
Žl 107,23-24.25-26.
2 Kor 5,14-17 
Mk 4,35-41