Neděle 18. června      11. neděle v mezidobí  (sv.Vít)

v 8.00  Velká Losenice  za  farníky     + ADORACE

v 9.30  Havlíčkova Borová – poutní – za  Bohumila a Annu Dočekalovy a

rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – za Miluši Uttendorfskou a duše v očistci

 

Pondělí                    19. června   sv.Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

v 19.00  Velká Losenice – za  Stanislava Sobotku a ten rod

 

Úterý                                  20.června

ve 13.00  Vepřová – škola  – sv. smíření pro děti a rodiče

ve 14.30 Velká Losenice -pohřeb pana Vladimíra Štěrby (*1923)


Středa                                21. června

od 15.00 -16.00 Velká Losenice – Nácvik dětí na obřad 1. svatého přijímání

 

Pátek        23.června   slavnost  NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

v 14.00 Havlíčkova Borová – fara – sv.smíření  pro děti a rodiče

v 15.00  Havlíčkova Borová – za  živé a zemřelé spolužáky ZŠ Havlíčkova

Borová v letech 1958-1967 a jejich učitele

v 19.00 Velká Losenice – za   Marii Dejmalovou, manžela,rodiče a syna Petra

 

Sobota                              24. června slavnost NAROZENÍ sv..Jana Křtitele

v 8.00  Velká Losenice – eucharistická oběť

v 9.30   Havlíčkova Borová – za P. Josefa Andrese

10.30 -12.00  Velká Losenice – Losík – sv.smíření pro děti a rodiče

 

Neděle                         25. června                   12. neděle v mezidobí

v 8.00  Velká Losenice  za  farníky                                    + 1.svaté přijímání

v 9.30  Havlíčkova Borová-za rodiče Konfrštovy a živé a + rodiny Konfrštovy a

Nevolovy  + 1.svaté přijímání

v 11.00Velká Loseniceza Marii a Františka Sedlákovy,bratra Bohumíra a ob.rodiče

 


Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc červen  2017

Evangelizační : Za představitele národů, aby se dohodli na rozhodnutích

ukončujících obchod se zbraněmi, které jsou příčinou mnoha nevinných obětí.

Národní:  : Za naše biskupy, aby vždy podporovali misijní společenství a usilovali

tak o ideál prvních křesťanských společenství, ve kterých věřící měli

jedno srdce a jednu duši

Farní: Aby 1.svaté přijímání oživilo život z víry  nejen  v rodinách těchto dětí.

 

Úřední hodiny :      Pá – hodinu před eucharistickou obětí

Svátost smíření –   Velká Losenice – pátek  – 18.00- 18.45 hod.