11.neděle v mezidobí Neděle 13. června

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Jana Brabce,rodiče a prarodiče

+ křest Nela Slámová

v 11.00 Velká Los. – za Jiřího Niedermertla, rodiče a rodinu Šeredovu Henzlovu

Pondělí 14.června

v 19.00 Velká Losenice – za rod Bauerů,Chvátalů,Pojmanů a Jiřího Podrackého

Středa 16. června

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Anastázii a Matěje Kamarádovy a jejich děti

Čtvrtek 17.června

v 12.45 – Vepřová – ZŠ – sv.smíření prvokomunikantů

v 13.30 – Havl.Borová – sv.smíření prvokomunikantů

v 15.00 Havl.Borová – za rodinu Stránských a Škarvadovu

v 15.30 Havl.Borová – setkání rodičů dětí s duchovním správcem


Pátek 18.června

v 19.00 Velká Losenice – za rod Nedělků, Sobotků a rody Kubátů

Sobota 19.června

v 7.30 Velká Losenice – Losík – sv.smíření prvokomunikantů a příbuzných

v 11.00 Havlíčkova Borová – svatba – Jana Teclová + František Nevole

v 17.00 Oudoleň- za Zdenu Pátkovu,, manžela, sestřenici Milušku

12.neděle v mezidobí Neděle 20.června

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + 1.sv.přijímání

v 9.30 Havl. Borová – poutní – za Marii Šerou, syna a rodiče Lacinovy

+ 1.sv. přijímání

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Smejkalovu, Štohanzlovu a Pátkovu


Svátost smíření:

Velká Losenice – hodinu před eucharistickou obětí (kromě Ne)

Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – 9.00-11.00 hod


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červen 2010

Všeobecný : Aby se všechny národní i nadnárodní instituce snažily zajistit úctu k lidskému životu od početí až do přirozené smrti.

Misijní : Aby církve v Asii, které tvoří „malé stádce“ mezi nekřesťany, poznávaly, jak mají předávat evangelium a vydávat radostné svědectví o své oddanosti Kristu

Národní: Aby rodina věřících dovedla s odvahou bránit vzácný dar lidského života, a cítila spoluodpovědnost za osudy zneužívaných a týraných dětí.

Místní Aby svátosti byly pro rodiče i děti opravdovou cestou k věčnému životu.