Neděle 19. června     12. neděle v mezidobí

v 8.00   Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – poutní – za Bohumila a Annu Doležalovy, sourozence a oboje rodiče

v 11.00 Velká Losenice  – za Jiřího Niedermertla a oboje rodiče

 

Pondělí 20. června

v 8.00 Velká Losenice –  za rod Pospíchalů a Josefa Pospíchala

 

Středa 22. června

v 17.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť pro děti a mládež za Marii a Josefa Havlíčkovy a rod Starých

 

Čtvrtek 23. června     slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

14.15 – 14.45 Havlíčkova Borová – fara – svátost  smíření pro děti a rodiče

v 15.00 Havlíčkova Borová-za Františka Machovce, rodiče, prarodiče a sestru s rodinou

v 19.00 Velká Losenice -za Ludmilu a Jaroslava Weishauptovy, ob. rodiče a sourozence

 

Pátek 24. června     slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Velká Losenice – za Václava Němce, rodiče a ten rod

 

Sobota 25. června     památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

8.00 – 10.00  Velká Losenice – zpov.místnost – sv.smíření pro děti a rodiče

v 17..00  Oudoleň –  eucharistická oběť

 

Neděle 26. června     13. neděle v mezidobí

v 8.00   Velká Losenice – za farníky + 1.sv.přijímání

v 9.30   Havlíčkova Borová –za Václava a Růženu Štefovy, sourozence a ob.rodiče + 1.sv.přijímání

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Smejkalovu, Štohanzlovu, Pátkovu

 

 


 

 

Sv. smíření

Velká Losenice – zpovědní místnost – pátek – 18.30-18.55 hod.

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Zach 12,10-11

Žl 63,2.3-4.5-6.8

Gal 3,26-29

Lk 9,18-24

Čt

2 Král 22,8-13; 23,1-3

Žl 119,33.34.35.36

Mt 7,15-20

Po

Zach 12,10-11

Žl 63,2.3-4.5-6.8-9

Gal 3,26-29

Lk 9,18-24

Ez14.11-16

žalm 23

Řím 5,5-11

Lk 15,3-7

Út

2 Král 17,5-8.13-15a.18

Žl 60,3.4-5.13-14

Mt 7,1-5

So

Iz 61,9-11

1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd

Lk 2,41-51

St

2 Král 19,9b-11.14-21.31-35a.36

Žl 48,2-3a.3b-4.10-11

Mt 7,6.12-14

Ne

1 Král 19,16b.19-21

Žl 16,1-2a+5.7-8.9

Gal 5,1.13-18

Lk 9,51-62