12. neděle v mezidobí – sv.Jan Nepomuk NeumannNeděle 19. června

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – poutní – za Bohumila a Annu Doležalovy a rodiče

z obojí strany + křest – Veronika Tonarová

v 11.00 Velká Losenice – za Annu a Ludvíka Lánovy,rodiče a sourozence

v 15.00 Havlíčkova Borová – koncert k 700.výročí narození Karla IV.

 

památka sv.Aloise Gonzagy, řeholníkaÚterý 21.června

v 19.00 Velká Losenice – na poděkování za 80.let života

 

Středa 22. června

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Vlastu Kubátovou, manžela a rod Kubátů a Svobodů

 

Čtvrtek 23.června

14.15 – 14.45 Havlíčkova Borová – fara – svátost smíření pro děti a rodiče

v 15.00 Havl. Borová – za Marii Macháčkovou a celý rod

 

slavnost Narození sv.Jana KřtitelePátek 24. června

v 15.00 Havl. Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Smejkalovu, Štohanzlovu, Pátkovu

 

Sobota 25. června

8.00 – 10.00 Velká Losenice -Losík sv.smíření pro děti a rodiče

v 17.00 Oudoleň – za Františka a Annu Ondráčkovy,rodiče, sourozence a zetě

Ladislava

 

13. neděle v mezidobí


Neděle 26. června

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + 1.sv.přijímání

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jiřinu a Adolfa Šorfovy a rodinu Němcovu

+ 1.sv.přijímání

v 11.00 Velká Losenice – za rodiny Hejnovy,Zachovy,Pibilovy a Burešovy

 


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červen 2016

 

Všeobecný : Aby senioři, lidé žijící na okraji společnosti a ti, kteří jsou

osamocení, našli i ve velkoměstech příležitost k setkání a vzájemné podpoře.

Evangelizační : Aby se bohoslovci, novicové a novicky setkali s takovými

formátory, kteří prožívají radost evangelia a moudře je připraví na jejich poslání.

Národní: Ať naše úcta a láska ke Kristu v eucharistii posvěcuje naše biskupy a

kněze, farnosti a rodiny.

Farní: Aby svátosti byly pro rodiče i děti opravdovou cestou k věčnému životu.