Neděle                         25. června                   12. neděle v mezidobí

v 8.00  Velká Losenice  za  farníky                                    + 1.svaté přijímání

v 9.30  Havlíčkova Borová-za rodiče Konfrštovy a živé a + rodiny Konfrštovy a

Nevolovy  + 1.svaté přijímání

v 11.00Velká Loseniceza Marii a Františka Sedlákovy,bratra Bohumíra a

oboje rodiče

 

Úterý                                  27.června

v 19.00 Velká Losenice – za Vlastu Kubátovou, manžela,rod Kubátů a Svobodů

 

Středa                                28. června    sv.Ireneje, biskupa a mučedníka

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež na poděkování

za Aloise a Františku Roseckých a ten rod

 

Čtvrtek                             29.června  slavnost sv.Petra a Pavla,apoštolů

v 15.00  Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 19.00  Velká Losenice – za rodinu Smejkalovu,Štohanzlovu a Pátkovu

 

Sobota                               1. července

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle                         2. července                      13. neděle v mezidobí

v 8.00  Velká Losenice  za  farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová-za  Jana a Annu Janáčkovy,sourozence a rodiče z

obojí strany

v 11.00 Velká Losenice  za rodinu Bílkovu a Proškovu

 


Svátost smíření

Velká Losenice – čtvrtek  – 18.00- 18.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek –  14.00 – 14.45  hod.


Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc červenec  2017

Evangelizační : Za naše bratry, kteří se víře odcizili, aby i skrze naši modlitbu a evangelní svědectví mohli znovu objevit blízkost milosrdného Pána a krásu křesťanského života.

Národní: : O sílu k hlásání evangelia, protože mnoho našich bratří žije bez síly, světla a útěchy plynoucích z přátelství s Ježíšem Kristem, bez společenství víry, které je přijímá, bez horizontů a smyslu života

Farní: Aby 1.svaté přijímání oživilo život z víry  nejen  v rodinách těchto dětí.