12.neděle v mezidobí


Neděle 23. června

v 8.00    Velká Loseniceza farníky + 1.svaté přijímání

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Bohumila a Annu Doležalovy,sourozence a

oboje rodiče  + 1.svaté přijímání

v 11.00 Velká Losenice – za  Jiřího Niedermertla, rodiče a rodinu Henzlovu

 

slavnost  NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE


Pondělí 24. června

v 19.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť

 

Středa 26 . června

v 17.00    Velká Losenice –  eucharistická oběť  pro děti a mládež  na poděkování

za Jana Macha a Marii Sedlákovou a jejich rodiny

 

Čtvrtek 27.června

v 19.00 Sázava – za  rodinu Mackovu a Ledvinkovu           (18.30 – sv.smíření)

 

Pátek 28.června                          slavnost  NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Miloslavu Pibilovou, otce a celý rod Konfrštů a

Nevolů

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Roseckých,Novotných,Dejmalovu a Grigarovu

 

Sobota 29. června                      slavnost   sv. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

v 8.00 Velká Losenice –  za rodinu Málkovu, Psotovu a Tlustých

v 9.30  Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 11.00 Havlíčkova Borová – svatba  Petra Matoušová + Zdeněk Štěpán

 

13.neděle v mezidobí


Neděle 30. června

v 8.00    Velká Losenice za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za  Jaroslava Štukhejla, živé a + rodiny Štukhejlovy

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Roseckých      + křest Alexandr Daniel _____________________________________________________________

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00 – 9.30 hod.

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – zp.místnost – 18.30-18.55 hod.

 

 

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc  červen  2019

 

Evangelizační : za kněze, aby tím, že se zavazují ke skromnému a pokornému

životu, aktivně projevili porozumění a podporu těm nejchudším.

Národní : Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím i chudým a ti, kteří jim slouží, ať

mají dost pokory a trpělivosti.

Farní : Aby  přijetí svátosti biřmování, smíření a eucharistie  posilovalo

u jednotlivců i celé farnosti život z víry.