Neděle 25. června     12. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

+  1.svaté přijímání

v 9.30 Havl. Borová – za Libuši a Adolfa Veselých a snachu

+ 1.svaté přijímání

v 11.00 Velká Losenice  – za rodiny Roseckých, Novotných, Dejmalovu, Grigarovu

 

Pondělí 26.června

v 8.00 Velká Losenice – za Annu Lánovou, manžela a dva syny

 

Čtvrtek 29. června     slavnost PETRA A PAVLA, apoštolů

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Františka a Ludmilu Andresovy

v 19.00 Velká Losenice – za Josefa a Růženu Dohnalovy

 

Pátek 30. června

v 19.00 Velká Losenice- za rod Smejkalů, Štohanzlů a Pátků

 

Sobota 1. července

v 17.00 Oudoleň –  eucharistická oběť

 

Neděle 2. července 13. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Jaroslava a Libuši Štukhejlovy, živé a zemřelé toho rodu

v 11.00 Velká Losenice  – za Marii Uttendorfskou, dceru a oboje rodiče

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Jer 20,10-13

Žl 69,8-10.14+17

Řím 5,12-15

Mt 10,26-33

Čt

Sk 12,1-11

Žl 34,34

Tim 4,6-8.17-18

Mt 16,13-19

Po

Gn 12,1-9

Žl 33,12-13.18-19.20+22

Mt 7,1-5

Gn 17,1.5.9-10.15-22

Žl 128,1-2.3.4-5

Mt 8,1-4

Út

Gn 13,2.5-18

Žl 15,2-3ab.

Mt 7,6.12-14

So

Gn 18,1-15

Lk 1,46-48a

Mt 8,5-17

St

Gn 15,1-12.17-18

Žl 105,1-2.3-4.6-7.8-9

Mt 7,15-20

Ne

2 Král 4,8-11.14-16a

Žl 89,2-3.16-17.18-19

Řím 6,3-4.8-11

Mt 10,37-42