12.neděle v mezidobí C Neděle 23. června

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + 1.svaté přijímání

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Antonii a Václava Holcmanovy,děti a celý rod

+ 1.svaté přijímání

v 11.00 Velká Losenice – za Marii Jarošovou, rodiče a sourozence

 

slavnost Narození sv.Jana KřtitelePondělí 24.června

v 19.00 Velká Losenice – za Josefa Němce, syna, rodinu Roseckých a Salašovu

 

Středa 26. června

v 19.00 -Velká Losenice – za kamarády Milana ,Luďka, Michala a Jiřího

 

Čtvrtek 27. června

v 15.00 Havlíčkova Borová – za živé a zemřelé členy rodiny Štukhejlovy

 

památka sv.Ireneje, biskupa a mučedníka Pátek 28. června

v  19.00 Velká Losenice – za rodinu Štohanzlovu, Smejkalovu,Pátkovu

 

slavnost sv.Petra a Pavla, apoštolůSobota 29.června

v 8.00 Velká Losenice – za živé a + členy rodiny Machovy,Linhartovy,

Bruknerovy,Musilovy a Uttendorfských

v 9.30 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

13.neděle v mezidobí C Neděle 30. června

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Bořilovu

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Roseckých a Beranovu + křest Josef Malý


Farní knihovna : Velká Losenice – neděle 9.00 – 9.30 hod.

Svátost smíření : Velká Losenice – pátek – 18.00-18.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 13.30-14.30

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červen 2013

Všeobecný:Aby mezi národy převládla kultura dialogu, naslouchání a vzájemné úcty

Misijní : Aby tam, kde vrůstá vliv sekularizace, dokázala křesťanská společenství účinně podporovat novou evangelizaci.

Národní: Aby si mladí lidé zamilovali Krista a zůstali mu věrní i za nepříznivých okolností.

Místní: Aby svátosti byly pro rodiče i děti opravdovou cestou k věčnému životu.