12.neděle v mezidobí Neděle 20.června

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + 1.sv.přijímání

v 9.30 Havl. Borová – poutní – za Marii Šerou, syna a rodiče Lacinovy

+ 1.sv. přijímání

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Smejkalovu, Štohanzlovu a Pátkovu

v 12.00 Velká Losenice – křest Jan Paleček


památka sv.Aloise Gonzagy, řeholníka Pondělí 21.června

v 7.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

Středa 23. června

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za živé a zemřelé členy rodiny Špačkovy

slavnost Narození sv.Jana KřtiteleČtvrtek 24.června

v 15.00 Havl.Borová – za rodinu Kubátovu a Rosických

v 19.00 Velká Losenice za rodiče Machovy,Milfafaitovy Ottu Vondráka a jejich rody

Sobota 26.června

v 17.00 Oudoleň- za rodiče Holasovy a Málkovy

Neděle 27.června 13.neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová za Víta Veselého, rodiče a rodinu Čejkovu

v 11.00 Velká Losenice – za Boží milosrdenství pro mrtvé i živé spolužáky z ročníku 1948-1949

————————————————————————————————

Farní knihovna : – Velká Losenice – Losík – 9.00-11.00 hod

Farní knihovna nebude v červenci a srpnu otevřená ! Prosíme vraťte knihy.

Svátost smíření:

Velká Losenice – hodinu před eucharistickou obětí (kromě Ne)

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 14.00- 14.40

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červen 2010

Všeobecný : Aby se všechny národní i nadnárodní instituce snažily zajistit úctu k lidskému životu od početí až do přirozené smrti.

Misijní : Aby církve v Asii, které tvoří „malé stádce“ mezi nekřesťany, poznávaly, jak mají předávat evangelium a vydávat radostné svědectví o své oddanosti Kristu

Národní: Aby rodina věřících dovedla s odvahou bránit vzácný dar lidského života, a cítila spoluodpovědnost za osudy zneužívaných a týraných dětí.

Místní Aby svátosti byly pro rodiče i děti opravdovou cestou k věčnému životu.