Neděle 28. června     13. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová –za Jaroslava Štukhejla a živé a zemřelé členy rodiny Štukhlejlovy

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa Malého, rodiče a bratra Jana

 

Pondělí      29. června     slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Velká Losenice – za Václava Němce a jeho rodiče

 

Úterý     30. června

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Pátek     3. července     svátek sv.Tomáše, apoštola

v 19.00 Velká Losenice – za rod Vosmeků, Šoobovu a Jiroušovu

 

Sobota     4. července

v 10.00  Sázava – kostel – svatba  –  Anna Ledvinková + Jakub Mička

 

Neděle 5. července     slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

v 8.00 Malá Losenice – za živé a zemřelé obyvatele Malé Losenice

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Marii Neuvirtovou a manžela

v 11.00 Velká Losenice – za  Josefa a Janičku Burešovy a Václava Pechu + křest Kateřina Sobotková

 


 

Farní knihovna: Velká Losenice – Losík  – neděle –  9.00-9.30 hod.

Svátost smíření:

Havlíčkova Borová: kostel – pondělí – 14.30-14.50 hod.

Velká Losenice: zpov. místnost  – pátek – 18.30-18.50 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červenec 2020

Evangelizační: Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou

Národní: Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.

Farní: Aby 1. svaté přijímání oživilo život z víry nejen v rodinách těchto dětí.

 


 

Boží  slovo v liturgii

Ne

2 Král 4,8-11.14-16a

Žl 89,2

Řím 6,3-4.8-11

Mt 10,37-42

Čt

Am 7,10-17

Žl 19,8.9.10.11

Mt 9,1-8

Po

Sk 12,1-11

Žl 34,34

2 Tim 4,6-8.17-18

Mt 16,13-19

Ef 2,19-22

Žl 117,1.2

Jan 20,24-29

Út

Am 3,1-8; 4,11-12

Žl 5,5-6.7.8

Mt 8,23-27

So

Am 9,11-15

Žl 85,9.11-12.13-14

Mt 9,14-17

St

Am 5,14-15.21-24

Žl 50,7

Mt 8,28-34

Ne

Iz 61,1-3a

Žl 117,1.22

Kor 4,1-2.5-7

Lk 10,1-9