slavnost sv.Petra a Pavla, apoštolůNeděle 29.června

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9. 30 Havl.Borováza Víta Veselého, rodiče a rodinu Čejkovu

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Sobotkovy

 

Středa 2.července

v 19.00 Velká Losenice – bohoslužba slova s podáváním sv.přijímání

 

Sobota 5.července slavnost sv.Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa,

patronů Evropy

v 8.00 –  Malá Losenice – za živé a zemřelé obyvatele Malé Losenice

+ žehnání nových soch sv.Cyrila a sv.Metoděje

9.00 – 17.00 Malá Losenice – ADORACE (v 17.00 – zakončení)

 

v 8.30 Havlíčkova Borová – fara – sraz dětí před zahájením tábora

v 9.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť na zahájení tábora

 

 

14.neděle v mezidobí ANeděle 6.července

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9. 30 Havl.Borová za živé a zemřelé členy rodiny Štukhejlovy

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Pometlovy a rodiny dětí

 


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – po dobu prázdnin zavřená !

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červenec 2014

 

Všeobecný : Aby Aby sportovní události vždy přispívaly k rozvoji bratrství mezi národy a k růstu lidskosti.

Misijní : Aby Duch Svatý podporoval dílo laiků, kteří hlásají evangelium v nejchudších zemích.

Národní: Aby ti, kdo žijí ve svornosti, vytrvali a ti, kteří jsouv rozepři, se obrátili k lásce.

Místní: Aby dny dovolených a prázdnin prohlubovaly víru a lásku v rodinách