13.neděle v mezidobí BNeděle 28.června

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Antonii a Václava Holcmanovy,rodiče a děti

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Roseckých a syna Jiřího a ostatní příbuzné

 

Pondělí 29. června                                                     slavnost sv.Petra a Pavla

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Smejkalovu, Štohanzlovu a Pátkovu

 

Úterý 30.června

v 8.00 Velká Losenice – za rodinu Sobotkovu a Kamarádovu

 

Středa 1.července

v 19.00 Velká Losenice – za Boženu a Josefa Roseckých

 

Neděle 5.července slavnost.sv,Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa

patronů Evropy

v 8.00 Velká Losenice – za rodinu Vosmekovu, Šoobovu, Jiroušovu a živé a

zemřelé těchto rodů

v 9.30 Havlíčkova Borová – za živé a + členy rodiny Štukhejlovy

v 10.30 Malá Losenice – za farníky

11.30 – 17.00 Malá Losenice – ADORACE

 


Farrní knihovna je v době prázdnin uzavřena !

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červen 2015

 

Všeobecný : za imigranty a uprchlíky, aby nalezli přijetí v zemích,do nichž přicházejí, a aby se tam s nimi jednalo s úctou

 

Misijní : za mladé lidi,aby osobní setkání s Ježíšem vzbudilo v mnoha z nich touhu nabídnout mu svůj život v kněžství nebo zasvěceném životě

 

Národní: za církev, aby byla domovem a školou společenství

 

Místní : Aby 1.svaté přijímání oživilo život z víry nejen v rodinách těchto dětí