3. neděle v mezidobíNeděle 2. července

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jana a Annu Janáčkovy,sourozence a rodiče z  obojí strany

v 11.00 Velká Losenice za rodinu Bílkovu a Proškovu

 

svátek sv.Tomáše, apoštolaPondělí 3.července

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

památka sv.Prokopa, opataÚterý 4.července

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

slavnost sv.Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa patronů EvropyStředa

5. července

v 8.00 –  Malá Losenice – za živé a zemřelé obyvatele Malé Losenice

9.00 – 17.00 Malá Losenice – ADORACE (v 17.00 – zakončení)

 

Pátek 7.července

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Vosmekovu, Šoobovu, Jiroušovu a živé a +

v 19.45 Velká Losenice – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

Sobota 8. července

v 8.30 Havlíčkova Borová – mše sv. na zahájení tábora

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

14. neděle v mezidobíNeděle 9. července

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jaroslava Štukhejla a živé a + členy rodiny Štukhejlovy

v 11.00 Velká Losenice za Janičku Burešovu a Václava Pechu

 


 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červenec 2017

Evangelizační: Za naše bratry, kteří se víře odcizili, aby i skrze naši modlitbu a evangelní svědectví mohli znovu objevit blízkost milosrdného Pána a krásu křesťanského života.

Národní: O sílu k hlásání evangelia, protože mnoho našich bratří žije bez síly, světla a útěchy plynoucích z přátelství s Ježíšem Kristem, bez společenství víry, které je přijímá, bez horizontů a smyslu života

Farní: Aby 1.svaté přijímání oživilo život z víry nejen v rodinách těchto dětí.