Neděle 2. července 13. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Jaroslava a Libuši Štukhejlovy, živé a + toho rodu

v 11.00 Velká Losenice  – za Marii Uttendorfskou, dceru a oboje rodiče

 

Pondělí 3. července     svátek sv.Tomáše, apoštola

v 8.00 Velká Losenice – za  Libuši a Josefa Dočekalovy, zetě Jana, rod Dočekalů, Šerejchů, Strašilů a živé a + těchto rodů

 

Středa 5. července     slavnost sv.Cyrila,mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy

v 8.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele Malé Losenice

9.00-17.00 Malá Losenice –  ADORACE

 

Pátek 7. července

v 19.00 Velká Losenice- za rodinu Vosmekovu a Jiroušovu

 

Sobota 8. července

v 9.00 Sázava -mše sv. na zahájení letního dětského tábora

v 17.00 Oudoleň –  eucharistická oběť

 

Neděle 9. července 14. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za  Annu a Kamila Hájkovy a celý rod

v 11.00 Velká Losenice  – za Petra Dejmala, rodiče a bratra Jiřího

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

2Král 4.8-11.14-16a

žalm 89

Řím 6,3-4.8-11

Mt 10,37-42

Čt

Gn 22,1-19

žalm 116A

Mt 9,1-8

Po

Ef 2,19-22

žalm 117

Jan 20,24-29

Gn 23,1-4.19;24,1-8.62-67

žalm 106

Mt 9,9-13

Út

Gn 19,15- 29

žalm 26

Mt 23-27

So

Gn 27,1-5.15-29

žalm 135

Mt 9,14-17

St

Iz 61,1-3a

žalm 117

2 Kor 4,1-2.5-7

Lk 10,1-9

Ne

Zach 9,9-10

žalm145

Řím 8,9.11-13

Mt 25,30