14.neděle v mezidobí ANeděle 6.července

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9. 30 Havl.Borová

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Pometlovy a rodiny dětí

 

Pondělí 7.července

8.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

19.00 Velká Losenice – za rodiče Roseckých,syna Jiřího a ten rod

 

Úterý 8.července

v 19.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Středa 9.července

8.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Čtvrtek 10.července

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

svátek sv.Benedikta, opata, patrona EvropyPátek 11. července

v 11.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Velká Losenice – za Jindřicha a Libuši Roseckých a syna Josefa

 

Sobota 12. července

v 8.30 Havlíčková Borová – eucharistická oběť

zahájení II. turnusu letního dětského tábora

v 17.00 Oudoleň – za Jaroslava Bwenáka, rodiče,rodiče Zdražilovy,bratra Antonína, švagrovou Růženu a rodiče Konfeštovy

 

15.neděle v mezidobí ANeděle 13.července

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9. 30 Havl.Borová

v 11.00 Velká Losenice – za Ludvíka a Annu Lánovou

 


Farní knihovna: Velká Losenice – Losík – po dobu prázdnin zavřená !

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červenec 2014

Všeobecný : Aby Aby sportovní události vždy přispívaly k rozvoji bratrství mezi národy a k růstu lidskosti.

Misijní : Aby Duch Svatý podporoval dílo laiků, kteří hlásají evangelium v nejchudších zemích.

Národní: Aby ti, kdo žijí ve svornosti, vytrvali a ti, kteří jsouv rozepři, se obrátili k lásce.

Místní: Aby dny dovolených a prázdnin prohlubovaly víru a lásku v rodinách