Stále platí povinnost mít nasazený po celou dobu bohoslužby respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku.

 

Neděle 4. července 14. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borováza Jaroslava Štukhejla, živé a zemřelé členy rodiny Štukhejlovy

v 11.00 Velká Losenice – za Jiřího Niedermertla, rodiče a rodinu Henzlovu + křest Šimon Šidlák

 

Pondělí 5. července slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

v 8.00 Malá Losenice – za živé a zemřelé obyvatele Malé Losenice

9.00–17.00 Malá Losenice – ADORACE (v 17.00 – zakončení)


Středa 7. července

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Čtvrtek 8. července

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

(14.30 – kostel – sv. smíření)


Pátek 9. července

v 19.00 Velká Losenice – za Václava Veselého, rodinu Veselých, Zikmundovu a Jinkovu

(18.30 – sv. smíření)


Sobota 10. července

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 11. července 15. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borováza Josefa Němce, vnuka Ondřeje Davida, rod Němců a Prostřední

v 11.00 Velká Losenice – za Miloslava a Marii Neubauerovy, živé a zemřelé toho rodu

 

 


 

 

Farní knihovna je v době prázdnin uzavřena!

 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červenec 2021

Evangelizační: Za přátelství ve společnosti Modleme se, abychom i v okolnostech sociálního, ekonomického a politického napětí nabyli odvahu a odhodlání vést dialog a nabízet přátelství.

Národní: Děkujeme Bohu za mladé lidi a prosíme, aby obdařil jejich srdce novou milostí a aby dobře rozlišovali podstatné kroky ve svém životě. Modleme se také za organizátory, hosty a samotné účastníky Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové.

Farní: Aby doba prázdnin a dovolených  byla námi prožita v blízkosti Boží.

 

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Ez 2,2-5

žalm 123

2 Kor 12,7-10

Mk 6,1-6

Čt

Gn 44,18- 21.23b-29 45,1 -5

žalm 105

Mt 10,7 – 15

Po

Iz 61,1-3a

žalm 117

2Kor 4,1-2.5-7

Lk 10,1 – 9

Gn 46, 1-7.28 – 30

žalm 37

Mt 10,16-23

Út

Gn 32,23 – 33  žalm 17

Mt 9,32 – 38

So

Gn 49,29-32

žalm 105

Mt 10,24-33

St

Gn 41,55 – 57   42,5 – 7a 42,5-7a 17-24a

žalm 33

Mt 10,1 – 7

Ne

Am 7,12 – 15

žalm 85

Ef 1,3 – 14

Mk 6,7 – 13