Neděle 3. července     14. neděle v mezidobí

v 8.00   Velká Losenice –  za farníky

v 9.30   Havlíčkova Borová –za Jaroslava a Libuši Štukhejlovy živé a zemřelé členy rodiny Štukhejlovy + křest Dominik Janda

v 11.00 Velká Losenice  – za   Antonii a Františka Roseckých

 

Pondělí 4.července     památka sv. Prokopa, opata

v 9.30 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Úterý 5. července     slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy

v 10.00  Malá Losenice – za všechny farníky

 

Středa 6. července

v 8.00 Havlíčkova Borová – bohoslužba slova nejen pro děti na táboře

 

Čtvrtek 7. července

v 13.30 Havlíčkova Borová  – křížová cesta (začátek na farním dvoře)

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

(14.30  – sv. smíření – kostel)


Pátek 8. července

v 11.00 Havlíčkova Borová eucharistická oběť

v 19.00  Velká Loseniceza Kamilu a Michala Semkovy

 

Sobota 9. července

v 8.30 Havlíčkova Borová – mše sv. na zahájení II. turnusu dětského tábora

v 17.00  Oudoleň –  eucharistická oběť

Neděle 10. července     15. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice –  za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Annu a Kamila Hájkovy a oboje rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za Annu a Ludvíka Lánovy a dva syny

 

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Iz 66,10-14c

žalm 66

Gal 6,14-18

Lk 10,1-12.17-20

Čt

Oz  11,1-4.8c-9

žalm 80

Mt 10,7-15

Po

Oz 2, 16b.17b-18.21-22

žalm 145

Mt 9,18-25

Oz 14,2-10

žalm 51

Mt 10,16-23

Út

Iz 61,1-3a

žalm 117

2 Kor 4,1-2.5-7

Lk 10,1-9

So

Iz 6,1-8

žalm 93

Mt 10,24-33

St

Oz 10,1-3.7-8.12

žalm 105

Mt 10,1-7

Ne

Dt 30,10-14

žalm 69

Kol 1,15-20

Lk  10,25-37