14. neděle v mezidobíNeděle 3. července

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za živé a zemřelé členy rodiny Štukhejlovy

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Pometlovy a rodiny dětí

 

památka sv. Prokopa, opataPondělí 4.července

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Vosmekovu, Šoobovu, Jiroušovu a živé a + tohoto rodu

 

slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupaÚterý 5.července

v 8.00 Malá Losenice – eucharistická oběť

 

Sobota 9. července

v 9.00 Havlíčkova Borová – mše sv. na zahájení tábora

v 17.00 Oudoleň – za zemřelé členy rodiny Stehnovy

 

 

15. neděle v mezidobíNeděle 10. července

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Bořilovu

v 11.00 Velká Losenice – za Marii Jarošovou, manžela,rodiče a sourozence

 


 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červenec 2016

 

Všeobecný : Aby se dostalo větší úcty domorodým národům na pokraji přežití

a ohroženým v jejich sebeuvědomění.

Evangelizační : Aby církev v Latinské Americe a Karibiku s obnovenou

energií a novým nadšením hlásala evangelium v této části světa.

Národní: Ať Bůh přitáhne k sobě srdce mladých lidí a pomůže jim poznat a

přijmout povolání, které jim vložil do srdce.

Farní : Aby nás dny volna přibližovaly k Bohu a k pomoci v lásce ve farnosti