14.neděle v mezidobí Neděle 3. července

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za živé a zemřelé členy rodiny Štukhejlovy

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Štěrbovu a Pohankovu, syna Josefa a vnoučata Petra a Mirečku

slavnost sv.Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa

patronů Evropy, hlavních patronů Moravy Úterý 5.července

v 8.00 Malá Losenice – za farníky

9.00 – 17.00 Malá Losenice – ADORACE (v 17.00 – zakončení)

v 9.30 Havlíčkova Borová – Jaroslava Kyncla a dceru Marii Čtvrtečkovou

Čtvrtek 7.července

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Vosmekovu, Ladislava Vosmeka a celý rod

Sobota 9.července

v 17.00 Oudoleň – za Zdenu Pátkovu a manžela

15.neděle v mezidobí Neděle 10. července

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka Janáčka,sourozence a rodiče z ob. strany

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Pometlovy, děti a celý rod

+ křest Gabriela Hošková


Farní knihovna:

3.7.11 otevřena 9. 00-10.00 hod.

Během prázdnin bude knihovna zavřená!

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek hod. před eucharistickou obětí

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červenec 2011

Všeobecný : Aby křesťané přispívali ke zmírnění materiálního a duchovního utrpení nemocných s AIDS, zvláště v nejchudších zemích

Misijní : Za řeholníky a řeholnice v misiích, aby byli svědky evangelijní radosti a živými znameními Kristovy lásky

Národní: Za pokřtěné, kteří žijí ve vlažném vztahu k Bohu a církvi, aby objevovali, co to znamená „stát se živými kameny pro duchovní chrám,rodem vyvoleným a svatým lidem,který patří Bohu jako vlastnictví“

Místní: Aby dny dovolených a prázdnin prohlubovaly víru a lásku v rodinách