14. neděle v mezidobíNeděle 9. července

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jaroslava Štukhejla a živé a + členy rodiny Štukhejlovy

v 11.00 Velká Losenice za Janičku Burešovu a Václava Pechu

 

Pondělí 10.července

v 10.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

svátek sv.Benedikta, opata,patrona EvropyÚterý 11. července

v 17.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Středa 12.července

v 17.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Velká Losenice –za Josefa a Libuši Dočekalovy,rod Dočekalů a Šerejchů

 

Čtvrtek 13.července

10.00 Havlíčkova Borová – křížová cesta

15.00 Havlíčkova Borová – za Marii Zychovou a celý rod

 

Pátek 14.července

11.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

19.00 Velká Losenice – za Františka a Marii Roseckých, syna a ostatní příbuzné

 

památka sv.Bonaventury ,biskupa a učitele církveSobota 15. července

v 8.30 Havlíčkova Borová – mše sv. na zahájení tábora

v 12.00 Havlíčkova Borová – svatba Ladislav Výmola + Eliška Lacinová

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Panna Maria KarmelskáNeděle 16. července

v 10.00 Sázava- eucharistická oběť

11.00 – 15.00 – Sázava – farní shromáždění

11.00 – modlitba a oficiální zahájení.- slovo místopředsedy,

projev předsedy spolku Karmel Sázava z.s. – přehled postupu dosavadních

prací a plánované pokračování prací

11.30 – program maminek s dětmi

12.00 modlitba Anděl Páně a požehnání

12.05 -14.00 koncert Liberi Dei, koncert Vis angeli


 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červenec 2017

 

Evangelizační : Za naše bratry, kteří se víře odcizili, aby i skrze naši modlitbu a evangelní svědectví mohli znovu objevit blízkost milosrdného Pána a krásu křesťanského života.

 

Národní: : O sílu k hlásání evangelia, protože mnoho našich bratří žije bez síly, světla a útěchy plynoucích z přátelství s Ježíšem Kristem, bez společenství víry, které je přijímá, bez horizontů a smyslu života

 

Farní: Aby 1.svaté přijímání oživilo život z víry nejen v rodinách těchto dětí.