Neděle 9. července     14. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za  Annu a Kamila Hájkovy a celý rod

v 11.00 Velká Losenice  – za Petra Dejmala, rodiče a bratra Jiřího

 

Pondělí 10. července

v 8.00 Sázava – eucharistická oběť

 

Úterý 11. července     svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

v 17.00 Sázava – bohoslužba pro děti

 

Středa 12. července

v 18.00 Sázavaza  Zdeňka Berana, rodiče a rod Roseckých

 

Čtvrtek 13. července

v 16.00 Sázava –  svátost smíření

v 17.00 Sázava – křížová cesta

v 18.00 Sázava – eucharistická oběť

 

Pátek 14.července

v 11.00 Sázava – eucharistická oběť

v 19.00 Velká Losenice- za Marii a Jana Machovy

 

Sobota 15. července památka sv. Bonaventury, biskupa  a učitele církve

v 8.30 Sázava -mše sv. na zahájení II. turnusu dětského tábora

v 17.00 Oudoleň –  eucharistická oběť

 

Neděle 16. července     Panna Maria Karmelská 15. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za rodinu Bruknerovu

v 11.00 Sázava – poutní – za Jindřišku Jíchovu, oboje  rodiče a duše v očistci

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Zach 9,9-10

žalm145

Řím 8,9.11-13

Mt 25,30

Čt

Gn 44,18-21.23b-29; 45,1-5

Žl 105,16-17.18-19.20-21

Mt 10,7-15

Po

Gn 28,10-22a

Žl 91,1-2.3-4ab.14-15ab

Mt 9,18-26

Gn 46,1-7.28-30

Žl 37,3-4.18-19.27-28.39-40

Mt 10,16-23

Út

Př 2,1-9

Žl 34,2-3.4+6.9+12.14-15

Mt 19,27-29

So

Gn 49,29-32; 50,15-26a

Žl 105,1-2.3-4.6-7

Mt 10,24-33

St

Gn 41,55-57; 42,5-7a.17-24a

Žl 33,2-3.10-11.18-19

Mt 10,1-7

Ne

Iz 55,10-11

Žl 65,10abcd.10

Řím 8,18-23

Mt 13,1-23