14. neděle v mezidobí B Neděle 8. července

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová-za Jana a Annu Janáčkovy,sourozence a rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – za Jaroslava Weishaupta, rodiče Pometlovy a jejich děti

 

svátek sv.Benedikta, opata, patrona EvropyStředa 11. července

v 19.00 – Velká Losenice – za Františka a Matyldu Jarošovy, dva syny a Jiřího Wasserbauera

 

Čtvrtek 12. července

v 15.00 Havlíčkova Borováza rodinu Stránských a Škarvadovu

 

Pátek 13. července

v 19.00 Velká Losenice – za Annu a Ludvíka Lánovy

 

Sobota 14. července

odjezd autobusů na jáhenské svěcení Ing.Tomáše Fialy

v 6.30 z Velké Losenice

po trase Vepřová,

Malá Losenice

Havlíčkova Borová


v 9.00 Havlíčkova Borová – bohoslužba slova na zahájení tábora

v 17.00 Oudoleň – za Milušku Kubcovu a rodiče

 

15. neděle v mezidobí B Neděle 15. července

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Luboše Sobotku, oboje rodiče a ostatní příbuzné

v 11.00 Velká Losenice – za rodiny Janáčkovy, Zychovy a Neubauerovy

+ křest Barbora Mahelová


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červenec 2012

 

Všeobecný : Aby každý mohl pracovat v bezpečných podmínkách.

Misijní : Aby křesťanští dobrovolníci v misijních územích svědčili o lásce Kristově

Národní : Za prohlubování vztahu k biřmovacím patronům, kteří nás provázejí na cestě k Bohu

Místní: Aby přijetí svátosti biřmování, smíření a eucharistie posilovalo

u jednotlivců i celé farnosti život z víry.